Hát Karaoke | Nhạc Karaoke | Bài Hát Karaoke | Karaoke Online | Beat Karaoke | Karaoke Vol 44 45

Hát Karaoke | Nhạc Karaoke | Bài Hát Karaoke | Karaoke Online | Beat Karaoke | Karaoke Vol 44 45
Hát Karaoke | Nhạc Karaoke | Bài Hát Karaoke | Karaoke Online | Beat Karaoke | Karaoke Vol 44 45Hướng dẫn:

 Play Pause 

 Dùng để tìm kiếm bài bát 

March 2012 Hat Karaoke truc tuyen

Hát hay hơn, vui hơn khi đến với karaoke.tructuyen.org ! Chúc bạn có giây phút thư giản vui vẻ ^^

Xem hướng dẫn hát, hát cho nhau nghe tại đây
Xem danh sách thành viên hot boy, hot girl

Hát Karaoke Trực Tuyến

Hát Karaoke Trực Tuyến | Hát Karaoke Trực TuyếnHướng dẫn:

 Play Pause 

 Dùng để tìm kiếm bài bát 

March 2012 Hat Karaoke truc tuyen

Hát hay hơn, vui hơn khi đến với karaoke.tructuyen.org ! Chúc bạn có giây phút thư giản vui vẻ ^^

Xem hướng dẫn hát, hát cho nhau nghe tại đây
Xem danh sách thành viên hot boy, hot girl

Hát Karaoke Trực Tuyến
Hát Karaoke Trực Tuyến | Hát Karaoke Trực TuyếnHướng dẫn:

 Play Pause 

 Dùng để tìm kiếm bài bát 

March 2012 Hat Karaoke truc tuyen

Hát hay hơn, vui hơn khi đến với karaoke.tructuyen.org ! Chúc bạn có giây phút thư giản vui vẻ ^^

Xem hướng dẫn hát, hát cho nhau nghe tại đây
Xem danh sách thành viên hot boy, hot girl

Karaoke Online Miễn Phí | Karaoke Online Miễn PhíKaraoke Online Miễn Phí | Karaoke Online Miễn Phí

Hướng dẫn:

 Play Pause 

 Dùng để tìm kiếm bài bát 

March 2012 Hat Karaoke truc tuyen

Hát hay hơn, vui hơn khi đến với karaoke.tructuyen.org ! Chúc bạn có giây phút thư giản vui vẻ ^^

Xem hướng dẫn hát, hát cho nhau nghe tại đây
Xem danh sách thành viên hot boy, hot girl

Karaoke Online mp3Karaoke Online mp3 | Karaoke Online mp3

Hướng dẫn:

 Play Pause 

 Dùng để tìm kiếm bài bát 

March 2012 Hat Karaoke truc tuyen

Hát hay hơn, vui hơn khi đến với karaoke.tructuyen.org ! Chúc bạn có giây phút thư giản vui vẻ ^^

Xem hướng dẫn hát, hát cho nhau nghe tại đây
Xem danh sách thành viên hot boy, hot girl

Hát Karaoke Trực Tuyến Trên Máy TínhHát Karaoke Trực Tuyến Trên Máy Tính | Hát Karaoke Trực Tuyến Trên Máy Tính

Hướng dẫn:

 Play Pause 

 Dùng để tìm kiếm bài bát 

March 2012 Hat Karaoke truc tuyen

Hát hay hơn, vui hơn khi đến với karaoke.tructuyen.org ! Chúc bạn có giây phút thư giản vui vẻ ^^

Xem hướng dẫn hát, hát cho nhau nghe tại đây
Xem danh sách thành viên hot boy, hot girl

Hát Karaoke trên máy tínhHát Karaoke trên máy tính  | Hát Karaoke trên máy tính

Hướng dẫn:

 Play Pause 

 Dùng để tìm kiếm bài bát 

March 2012 Hat Karaoke truc tuyen

Hát hay hơn, vui hơn khi đến với karaoke.tructuyen.org ! Chúc bạn có giây phút thư giản vui vẻ ^^

Xem hướng dẫn hát, hát cho nhau nghe tại đây
Xem danh sách thành viên hot boy, hot girl

Hat Karaoke truc tuyen mien phiHat Karaoke truc tuyen mien phi | Hat Karaoke truc tuyen mien phi

Hướng dẫn:

 Play Pause 

 Dùng để tìm kiếm bài bát 

March 2012 Hat Karaoke truc tuyen

Hát hay hơn, vui hơn khi đến với karaoke.tructuyen.org ! Chúc bạn có giây phút thư giản vui vẻ ^^

Xem hướng dẫn hát, hát cho nhau nghe tại đây
Xem danh sách thành viên hot boy, hot girl

Hát Karaoke Trực Tuyến Trên Mạng
Hát Karaoke Trực Tuyến Trên Mạng | Hát Karaoke Trực Tuyến Trên Mạng
Hướng dẫn:

 Play Pause 

 Dùng để tìm kiếm bài bát 

March 2012 Hat Karaoke truc tuyen

Hát hay hơn, vui hơn khi đến với karaoke.tructuyen.org ! Chúc bạn có giây phút thư giản vui vẻ ^^

Xem hướng dẫn hát, hát cho nhau nghe tại đây
Xem danh sách thành viên hot boy, hot girl

Hát Karaoke Trực TuyếnHát Karaoke Trực Tuyến | Hát Karaoke Trực Tuyến | Hát Karaoke Trực Tuyến

Hướng dẫn:

 Play Pause 

 Dùng để tìm kiếm bài bát 

March 2012 Hat Karaoke truc tuyen

Hát hay hơn, vui hơn khi đến với karaoke.tructuyen.org ! Chúc bạn có giây phút thư giản vui vẻ ^^

Xem hướng dẫn hát, hát cho nhau nghe tại đây
Xem danh sách thành viên hot boy, hot girl

Karaoke OnlineKaraoke Online | Karaoke Online | Karaoke Online

Hướng dẫn:

 Play Pause 

 Dùng để tìm kiếm bài bát 

March 2012 Hat Karaoke truc tuyen

Hát hay hơn, vui hơn khi đến với karaoke.tructuyen.org ! Chúc bạn có giây phút thư giản vui vẻ ^^

Xem hướng dẫn hát, hát cho nhau nghe tại đây
Xem danh sách thành viên hot boy, hot girl

Hát Karaoke Trực Tuyến
Hát Karaoke Trực Tuyến | Hát Karaoke Trực Tuyến | Hát Karaoke Trực Tuyến

Hướng dẫn:

 Play Pause 

 Dùng để tìm kiếm bài bát 

March 2012 Hat Karaoke truc tuyen

Hát hay hơn, vui hơn khi đến với karaoke.tructuyen.org ! Chúc bạn có giây phút thư giản vui vẻ ^^

Xem hướng dẫn hát, hát cho nhau nghe tại đây
Xem danh sách thành viên hot boy, hot girl

Hát Karaoke

Hướng dẫn Hát Karaoke

 Play Pause 

 Dùng để tìm kiếm bài bát 

March 2012 Hat Karaoke truc tuyen

Hát hay hơn, vui hơn khi đến với karaoke.tructuyen.org ! Chúc bạn có giây phút thư giản vui vẻ ^^

Xem hướng dẫn hát, hát cho nhau nghe tại đây
Xem danh sách thành viên hot boy, hot girl

Hát Karaoke Trực Tuyến
Hát Karaoke Trực Tuyến | Hát Karaoke Trực Tuyến

March 2012 Hat Karaoke truc tuyen

Hát hay hơn, vui hơn khi đến với karaoke.tructuyen.org ! Chúc bạn có giây phút thư giản vui vẻ ^^

Xem hướng dẫn hát, hát cho nhau nghe tại đây
Xem danh sách thành viên hot boy, hot girl

Hat karaoke online zing
Hat karaoke online zing | Hat karaoke online zing

March 2012 Hat Karaoke truc tuyen

Hát hay hơn, vui hơn khi đến với karaoke.tructuyen.org ! Chúc bạn có giây phút thư giản vui vẻ ^^

Xem hướng dẫn hát, hát cho nhau nghe tại đây
Xem danh sách thành viên hot boy, hot girl

Hát karaoke online trên laptop
Hát karaoke online trên laptop | Hát karaoke online trên laptop

March 2012 Hat Karaoke truc tuyen

Hát hay hơn, vui hơn khi đến với karaoke.tructuyen.org ! Chúc bạn có giây phút thư giản vui vẻ ^^

Xem hướng dẫn hát, hát cho nhau nghe tại đây
Xem danh sách thành viên hot boy, hot girl

Hát karaoke online thu âm
Hát karaoke online thu âm | Hát karaoke online thu âm

March 2012 Hat Karaoke truc tuyen

Hát hay hơn, vui hơn khi đến với karaoke.tructuyen.org ! Chúc bạn có giây phút thư giản vui vẻ ^^

Xem hướng dẫn hát, hát cho nhau nghe tại đây
Xem danh sách thành viên hot boy, hot girl

Hát karaoke online chấm điểm
Hát karaoke online chấm điểm | Hát karaoke online chấm điểm

March 2012 Hat Karaoke truc tuyen

Hát hay hơn, vui hơn khi đến với karaoke.tructuyen.org ! Chúc bạn có giây phút thư giản vui vẻ ^^

Xem hướng dẫn hát, hát cho nhau nghe tại đây
Xem danh sách thành viên hot boy, hot girl

Hat karaoke online mien phi
Hat karaoke online mien phi | Hat karaoke online mien phi

March 2012 Hat Karaoke truc tuyen

Hát hay hơn, vui hơn khi đến với karaoke.tructuyen.org ! Chúc bạn có giây phút thư giản vui vẻ ^^

Xem hướng dẫn hát, hát cho nhau nghe tại đây
Xem danh sách thành viên hot boy, hot girl

Hat Karaoke Online
Hat Karaoke Online | Hat Karaoke Online 

March 2012 Hat Karaoke truc tuyen

Hát hay hơn, vui hơn khi đến với karaoke.tructuyen.org ! Chúc bạn có giây phút thư giản vui vẻ ^^

Xem hướng dẫn hát, hát cho nhau nghe tại đây
Xem danh sách thành viên hot boy, hot girl

Karaoke
Karaoke | Karaoke | Karaoke

March 2012 Hat Karaoke truc tuyen

Hát hay hơn, vui hơn khi đến với karaoke.tructuyen.org ! Chúc bạn có giây phút thư giản vui vẻ ^^

Xem hướng dẫn hát, hát cho nhau nghe tại đây
Xem danh sách thành viên hot boy, hot girl

Karaoke Vol 44
Karaoke Vol 44 | Karaoke Vol 44

March 2012 Hat Karaoke truc tuyen

Hát hay hơn, vui hơn khi đến với karaoke.tructuyen.org ! Chúc bạn có giây phút thư giản vui vẻ ^^

Xem hướng dẫn hát, hát cho nhau nghe tại đây
Xem danh sách thành viên hot boy, hot girl

Karaoke Online Mien Phi
Karaoke Online Mien Phi | Karaoke Online Mien Phi

March 2012 Hat Karaoke truc tuyen

Hát hay hơn, vui hơn khi đến với karaoke.tructuyen.org ! Chúc bạn có giây phút thư giản vui vẻ ^^

Xem hướng dẫn hát, hát cho nhau nghe tại đây
Xem danh sách thành viên hot boy, hot girl

Karaoke Online
Karaoke Online | Karaoke Online

March 2012 Hat Karaoke truc tuyen

Hát hay hơn, vui hơn khi đến với karaoke.tructuyen.org ! Chúc bạn có giây phút thư giản vui vẻ ^^

Xem hướng dẫn hát, hát cho nhau nghe tại đây
Xem danh sách thành viên hot boy, hot girl

Karaoke Vol 47 Arirang
Karaoke Vol 47 Arirang | Karaoke Vol 47 Arirang

March 2012 Hat Karaoke truc tuyen

Hát hay hơn, vui hơn khi đến với karaoke.tructuyen.org ! Chúc bạn có giây phút thư giản vui vẻ ^^

Xem hướng dẫn hát, hát cho nhau nghe tại đây
Xem danh sách thành viên hot boy, hot girl

Karaoke Vol 46 Arirang
Karaoke Vol 46 Arirang | Karaoke Vol 46 Arirang

March 2012 Hat Karaoke truc tuyen

Hát hay hơn, vui hơn khi đến với karaoke.tructuyen.org ! Chúc bạn có giây phút thư giản vui vẻ ^^

Xem hướng dẫn hát, hát cho nhau nghe tại đây
Xem danh sách thành viên hot boy, hot girl

Hat karaoke truc tuyen
Hat karaoke truc tuyen | Hat karaoke truc tuyen

March 2012 Hat Karaoke truc tuyen

Hát hay hơn, vui hơn khi đến với karaoke.tructuyen.org ! Chúc bạn có giây phút thư giản vui vẻ ^^

Xem hướng dẫn hát, hát cho nhau nghe tại đây
Xem danh sách thành viên hot boy, hot girl

Hat karaoke truc tuyen mien phi
Hat karaoke truc tuyen mien phi | Hat karaoke truc tuyen mien phi 

March 2012 Hat Karaoke truc tuyen

Hát hay hơn, vui hơn khi đến với karaoke.tructuyen.org ! Chúc bạn có giây phút thư giản vui vẻ ^^

Xem hướng dẫn hát, hát cho nhau nghe tại đây
Xem danh sách thành viên hot boy, hot girl

Hat karaoke tren may tinh
Hat karaoke tren may tinh | Hat karaoke tren may tinh | Hat karaoke tren may tinh

March 2012 Hat Karaoke truc tuyen

Hát hay hơn, vui hơn khi đến với karaoke.tructuyen.org ! Chúc bạn có giây phút thư giản vui vẻ ^^

Xem hướng dẫn hát, hát cho nhau nghe tại đây
Xem danh sách thành viên hot boy, hot girl

Karaoke Vol 46 Arirang
Karaoke Vol 46 Arirang | Karaoke Vol 46 Arirang | Karaoke Vol 46 Arirang

March 2012 Hat Karaoke truc tuyen

Hát hay hơn, vui hơn khi đến với karaoke.tructuyen.org ! Chúc bạn có giây phút thư giản vui vẻ ^^

Xem hướng dẫn hát, hát cho nhau nghe tại đây
Xem danh sách thành viên hot boy, hot girl

Karaoke Vol 45 ArirangKaraoke Vol 45 Arirang | Karaoke Vol 45 Arirang | Karaoke Vol 45 Arirang

March 2012 Hat Karaoke truc tuyen

Hát hay hơn, vui hơn khi đến với karaoke.tructuyen.org ! Chúc bạn có giây phút thư giản vui vẻ ^^

Xem hướng dẫn hát, hát cho nhau nghe tại đây
Xem danh sách thành viên hot boy, hot girl

Karaoke Vol 48 Online

March 2012 Hat Karaoke truc tuyen

Hát hay hơn, vui hơn khi đến với karaoke.tructuyen.org ! Chúc bạn có giây phút thư giản vui vẻ ^^

Xem hướng dẫn hát, hát cho nhau nghe tại đây
Xem danh sách thành viên hot boy, hot girl

Hát Karaoke Trực Tuyến
 Hát Karaoke Trực Tuyến | Hát Karaoke Trực Tuyến | Hát Karaoke Trực Tuyến


Hướng dẫn:

/

 : Dùng để Play/Pause bài hát

: Dùng để tìm kiếm bài bát
SỬ DỤNG CHỨC NĂNG HÁT CHO NHAU NGHE (có nghĩ là khi bạn hát thì tất cả mọi người trong room đều nghe được tiếng của bạn hát)
Làm sao để hát được ?
Để hát đc các bạn bấm vào chử Giơ Tay , lúc này phía bên danh sách thành viên , bạn sẽ thấy ở nick mình , có biểu tượng bàn tay.
Làm sao để biết được khi nào tới lượt mình hát ?
Khi tới lượt bạn hát thì phía trên phần Login-Nick sẽ xuất hiện chữ Ấn Vào Hát lúc này bạn chỉ cần bấm vào đó thì sẽ hát đc và nick bạn sẽ xuất hiện hình cái Mic và trong khung chát sẽ hiện tên bạn ( lúc này bạn chỉ việc tõa sáng ^_^)
Làm sao để tắt tiếng người đang hát ?
Nếu muốn tắt tiếng người đang hát bạn chỉ việc bấm vào chử Ngừng Nghe phía trên chổ LoGin-Nick.

March 2012 Hat Karaoke truc tuyen

Hát hay hơn, vui hơn khi đến với karaoke.tructuyen.org ! Chúc bạn có giây phút thư giản vui vẻ ^^

Xem hướng dẫn hát, hát cho nhau nghe tại đây
Xem danh sách thành viên hot boy, hot girl

Hát Karaoke Online
 Hát Karaoke Online | Hát Karaoke Online


Hướng dẫn:

/

 : Dùng để Play/Pause bài hát

: Dùng để tìm kiếm bài bát
SỬ DỤNG CHỨC NĂNG HÁT CHO NHAU NGHE (có nghĩ là khi bạn hát thì tất cả mọi người trong room đều nghe được tiếng của bạn hát)
Làm sao để hát được ?
Để hát đc các bạn bấm vào chử Giơ Tay , lúc này phía bên danh sách thành viên , bạn sẽ thấy ở nick mình , có biểu tượng bàn tay.
Làm sao để biết được khi nào tới lượt mình hát ?
Khi tới lượt bạn hát thì phía trên phần Login-Nick sẽ xuất hiện chữ Ấn Vào Hát lúc này bạn chỉ cần bấm vào đó thì sẽ hát đc và nick bạn sẽ xuất hiện hình cái Mic và trong khung chát sẽ hiện tên bạn ( lúc này bạn chỉ việc tõa sáng ^_^)
Làm sao để tắt tiếng người đang hát ?
Nếu muốn tắt tiếng người đang hát bạn chỉ việc bấm vào chử Ngừng Nghe phía trên chổ LoGin-Nick.

March 2012 Hat Karaoke truc tuyen

Hát hay hơn, vui hơn khi đến với karaoke.tructuyen.org ! Chúc bạn có giây phút thư giản vui vẻ ^^

Xem hướng dẫn hát, hát cho nhau nghe tại đây
Xem danh sách thành viên hot boy, hot girl
5giay rao vat